Bijlagen

Bijlage II Investeringen 2022-2025 inclusief kapitaallasten

Bedragen x € 1.000

Naam

E/M*

Krediet

Voorportaal

Kapitaallasten

2021

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

1. Gezond en actief Venlo

Nieuwbouw zwembad De Wisselslag

E

14.000

30

210

820

Renovatie basisschool St. Willibrordus

E

1.459

4

12

28

Renovatie basisschool De Klingerberg

E

1.045

3

9

20

SO-school De Taalbrug junior

E

1.002

2

16

59

WMO Hulpmiddelen

E

750

750

750

750

173

341

504

Kunstgrasveld (Amendement A1)

E

605

57

56

55

Voorb. krediet MFA Hout-Blerick

E

500

29

29

28

Herontwikkeling sportaccommodaties

E

500

15

40

39

Gymzaal Venlo-Oost

E

350

5

21

20

Voorb. krediet kunstgrasvelden (Amendement A1)

E

195

18

18

18

SO-school De Taalbrug junior uitbreiding 1e inrichting OLP en meubilair

E

37

4

3

3

Basisschool De Springbeek

E

3.604

58

211

Vrijval krediet Renovatie Basisscholen Blerick

E

-522

-7

-31

-30

-30

Vrijval krediet Renovatie OBS Koperwiek

E

-750

-44

-43

-43

-42

Vrijval krediet Renovatie De Springbeek

E

-1.212

-6

-71

-70

-69

Totaal 1. Gezond en actief Venlo

-2.484

20.442

4.354

750

750

-57

194

670

1.665

2. Leefbaar Venlo

Ruimtelijke- fysieke visie Vastenavondkamp

M

2.300

-6

41

89

Vervanging parkeerautomaten

E

1.700

221

216

Verkeersregelinstallaties 2022

M

1.161

40

51

81

Openbare verlichting

M

845

845

845

845

6

106

163

GVVP 2018: Kaldenkerweg Tegelen fase 2**

M

653

29

29

28

Integrale gebiedsontwikkeling Arcen en meekoppelkansen hoogwaterbescherming**

M

500

35

34

34

Voertuigen

E

455

59

58

56

GVVP 2016: Realisatie snelfietsroute Belfeld-Reuver**

M

250

18

17

17

Uitvoering fietsverkeersveiligheid 2022

M

200

26

25

25

Speelvoorzieningen (incl. Amendement A1)

E

300

39

38

37

Uitvoering beleidsplan parkeren 2022

M

90

4

7

7

Cameratoezicht orde en handhaving

E

41

9

9

9

Centrale betaalautomaat stadskantoor

E

20

5

4

4

Vervangen bomen Arcen 2024-2027

M

600

6

Zelfsluitende waterkering Arcen**

M

500

15

Totaal 2. Leefbaar Venlo

8.516

845

1.945

845

264

641

787

4. Welvarend Venlo

Calamiteitenroute

M

1.300

67

66

64

Voorbereidingskrediet Verplaatsing Jachthaven

M

350

11

11

11

Aanpassingen Grubbenvorsterweg

M

-67

-66

-64

-63

Industriehaven kabels/leidingen

M

-2

-3

-3

-3

Kruispunten Eindhovenseweg

M

-2

-2

-2

-2

Toe en afrit jachthaven

M

-2

-2

-2

-2

Verkeersroutering haven

M

-6

-6

-6

-6

Totaal 4. Welvarend Venlo

1.650

-79

-2

-2

-1

5. Centrumstad Venlo

Ondertunneling Vierpaardjes

M

3.000

Wonen in Erfgoud 2022

M

200

14

14

14

Kunstwerk en wandelsteigers Lage Loswal**

M

150

20

19

19

Wonen in Erfgoed 2020

M

-83

-4

-4

-4

-4

Totaal 5. Centrumstad Venlo

-83

3.350

-4

29

29

28

Algemene middelen

Wet Open Overheid

E

150

35

34

33

Totaal Algemene middelen

150

35

34

33

* E = Economisch nut / M = Maatschappelijk nut

** Dekking bestemmingsreserve jaarrekeningresultaat 2020 (afschrijving)

Bedragen x € 1.000

Naam

E/M*

Krediet

Voorportaal

Kapitaallasten

2021

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Totaal investeringen economisch nut

E

-2.484

23.108

4.354

750

750

-57

341

1.034

2.020

Totaal investeringen maatschappelijk nut

M

-83

10.999

845

1.945

845

-84

178

337

491

Totaal investeringen

-2.568

34.108

5.199

2.695

1.595

-141

519

1.371

2.511

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2021 08:35:05 met de export van 11/17/2021 08:30:05