Dit is de programmabegroting 2022-2025, de laatste begroting in de huidige bestuursperiode. Het was zeker niet de gemakkelijkste periode in de geschiedenis van onze organisatie, maar wel een aantal jaren waarin we met elkaar het verschil hebben kunnen maken. Organisatie, college en uiteraard u, de gemeenteraad.
Toen wij als college aan deze uitdaging begonnen troffen wij een stevige inhoudelijke en financiële uitdaging aan. Terugkijkend mogen we concluderen dat we deze uitdaging succesvol hebben afgerond, zodanig dat Venlo financieel gezien weer kleur op de wangen heeft gekregen en de stad bruist van nieuwe ontwikkelingen en projecten.  
Ook de pandemie met ernstige gevolgen voor delen van onze economie en samenleving heeft daar niets aan af gedaan. Venlo is een gewilde woon-, werk- en verblijfsgemeente met een daadkrachtig gemeentebestuur en een gezonde financiële huishouding. Dat is wat ons betreft een compliment aan ons allemaal! Niet alleen aan het gemeentebestuur, maar ook aan onze gemeenschap en haar inwoners.
Venlo heeft een nieuwe strategische visie, Venlo 2040. een wenkend perspectief voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en uiteraard voor ons zelf om van Venlo een nog mooiere en welvarende stad te maken waarin voor eenieder die hiervan deel uitmaakt iets te halen of bij te dragen is.  Een stad die klaar is om de uitdagingen van de 21e eeuw te omarmen en hiermee haar voordeel te doen.
In maart 2022 vinden er opnieuw gemeenteraadsverkiezingen plaats en zal er een nieuw gemeentebestuur aantreden. Vooruitlopend op deze wisseling, maar ook met het oog op de onzekerheden die verband houden met de kabinetswisseling, de herverdeling van het gemeentefonds en de jeugdmiddelen hebben wij het niet opportuun geacht om nu met majeure beleidswijzigingen of voorstellen te komen. Wel zijn we ervan overtuigd dat wij een organisatie achter laten met een betere uitgangspositie dan wij hebben aangetroffen in het voorjaar van 2018.
Op deze website zijn ook de financiële en eventuele tekstuele wijzigingen van het aangenomen amendement 'A1 Programmabegroting 2022-2025' verwerkt en derhalve zichtbaar in tekst en tabellen waar van toepassing. Daarmee is de website weliswaar het meest actueel, maar wijkt zodoende wel af van het fysieke boekwerk zoals aangeboden aan de Raad.

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2021 08:35:05 met de export van 11/17/2021 08:30:05