PROGRAMMA'S EN ALGEMENE MIDDELEN

Algemene middelen

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

74.816

15,9 %

Baten

314.903

66,7 %

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2021 08:35:05 met de export van 11/17/2021 08:30:05