PARAGRAFEN

Grondbeleid

Inleiding
De paragraaf Grondbeleid geeft  de hoofdlijn van het te voeren grondbeleid en de risico’s weer.  De verdere uitwerking van het grondbeleid en de grondexploitaties is opgenomen in de Nota Grondbedrijf.

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2021 08:35:05 met de export van 11/17/2021 08:30:05