PROGRAMMA'S EN ALGEMENE MIDDELEN

3. Grenzeloos Venlo

Het programma Grenzeloos is gericht op de geografische ligging en positie daarbinnen van Venlo en de voor deze positie noodzakelijke relaties en belangen. Het programma bestaat naast ondersteuning van het bestuurlijk relatiebeheer uit randvoorwaardelijke activiteiten ten dienste van opgaven binnen de andere programma's. Het programma is onderverdeeld in de onderdelen Regionale Samenwerking Noord-Limburg, Public Affairs (PA) en de Duitsland-agenda.

Bedragen x € 1.000

Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

2022

2023

2024

2025

Regionale samenwerking

Baten

3.073

3.073

2.863

2.863

Lasten

2.186

2.274

2.414

2.664

Subtotaal Regionale samenwerking

887

799

449

199

Totaal saldo Programma

887

799

449

199

Investeringsvoorstellen

Bedragen x € 1.000

Programmalijn

Krediet

Voorportaal

2021

2022

2023

2024

2025

Public affairs

Regionale samenwerking

Relatie Duitsland versterken

Totaal Programma 3

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

2.186

0,5 %

Baten

3.073

0,7 %

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2021 08:35:05 met de export van 11/17/2021 08:30:05