PARAGRAFEN

Lokale heffingen

Herziening gemeentelijk belastingstelsel
De afgelopen jaren is verruiming van het lokaal belastinggebied een nadrukkelijk item geweest. Er zijn diverse onderzoeken gedaan en dit is eveneens onderdeel geweest van lobbytrajecten van o.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In het huidige regeerakkoord is de mogelijke verruiming van het lokaal belastinggebied niet opgenomen. Dit ondanks dat het vorige kabinet bouwstenen heeft geformuleerd voor uitbreiding van het lokaal belastinggebied.

Het onderwerp is echter nog steeds (weer) actueel. In een brief van april 2019 aan de Tweede Kamer, deelt staatssecretaris Snel mee dat begin 2020 de bouwstenen voor een beter belastingstelsel klaar zullen liggen. Inmiddels is dit 'Bouwstenentraject'  afgesloten en heeft de staatssecretaris van Financiën een aantal rapporten aangeboden aan de Tweede Kamer (mei 2020). Er zijn 10 verschillende onderzoeken uitgevoerd over de volle breedte van het belastingstelsel waaronder de lokale (gemeentelijke) belastingen. In het rapport 'Herziening gemeentelijk belastinggebied' zijn vier beleidsopties nader uitgewerkt:

  1. Verruimen van het gemeentelijk belastinggebied;
  2. Verbreden belastinggrondslag OZB;
  3. Moderniseren overige gemeentelijke belastingen;
  4. Uitbreiden belastinginstrumentarium.

De actuele situatie (augustus 2021) is dat de partijen die straks de coalitie gaan vormen een plan maken of besluiten dat het een vrije kwestie wordt voor de verschillende Kamerfracties. Het is dus iets wat het huidige demissionaire kabinet niet oppakt.

Ondanks de voorliggende rapporten zal naar verwachting de gemeente Venlo ook deze periode en komende kabinetsperiode grotendeels afhankelijk blijven van inkomsten die van het Rijk worden ontvangen. Het eigen belastinggebied blijft hiermee dus voorlopig beperkt. Dit betekent eveneens dat er voorlopig nog geen hervormingsplan ligt om het evenwicht tussen betalen, bepalen en verantwoorden beter in balans te brengen met de vele taken die gemeenten de laatste jaren erbij hebben gekregen.

Naast het 'Bouwstenentraject' is er een burgerinitiatief geweest voor afschaffing van de hondenbelasting. De minister van BZK heeft de tweede kamer beloofd om daarop bij de behandeling van de begroting van BZK (na Prinsjesdag) op terug te komen.

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2021 08:35:05 met de export van 11/17/2021 08:30:05